02_NajvacsiZLudi

02 Najväčší z ľudí

Bezplatne

Tri lekcie o Pánovi Ježišovi: Lekcie obsahujú základné témy o Spasiteľovi: Kto je Ježiš? Čo urobil? Ako sa s Ním môžem stretnúť? Boží Syn existuje od počiatku v Bohu – nestvorený. Kurz je vhodný pre evanjelizáciu.

Katalógové číslo: ECK002T Kategórie: , ,

Bližšie informácie

Tri lekcie o Pánovi Ježišovi: Lekcie obsahujú základné témy o Spasiteľovi: Kto je Ježiš? Čo urobil? Ako sa s Ním môžem stretnúť? Boží Syn existuje od počiatku v Bohu – nestvorený. Kurz je vhodný pre evanjelizáciu.