Aktuality

August 2015
Pripravujeme propagáciu emmauských kurzov a inej biblickej literatúry v Košiciach
v termíne 12. – 18. 9. 2015.

Júl 2015
Vydali sme kurz Narodený pre víťazstvo.  Pripravujeme tlač anketových lístkov do poštových schránok pre objednanie Nových Zákonov a jedného Emmauského kurzu.
Týmito lístkami chceme osloviť obyvateľov východného Slovenska.

Jún 2015
Pripravujeme do tlače nový kurz „Narodený pre víťazstvo“. Kurz je zvlášť vhodný pre odsúdených vo výkone trestu. Obsahuje svedectvo väzňa a objasňuje cestu nápravy a záchrany.

Máj 2015
Vytlačili sme druhé slovenské vydanie biblického kurzu „Najväčší z ľudí“ v počte 500 ks. Kurz o Pánovi Ježišovi Kristovi je vhodný pre prvý kontakt s potenciálnymi študentmi – začiatočníkmi a na šírenie evanjelia.

Apríl 2015
Vytlačili sme záložky do kníh pre propagáciu emmauských biblických korešpondenčných kurzov v počte 1000 ks. Záložky vo svojom texte obsahujú hlavné témy kurzov, námety na modlitby a kontakty. Sú k dispozícii v Emmaus Centre.