Prečo študovať Bibliu

Biblia je najvydávanejšia a najčítanejšia kniha na svete. Je knihou kníh: tvorí ju 66 kníh, napísaných viac než 30 autormi v priebehu poldruha tisícročia. Títo ľudia boli povolaní a vedení Pánom Bohom, a tak Biblia obsahuje Jeho posolstvo pre nás i celé ľudstvo.

Je to kniha pravdy, kniha lásky, kniha o Božej záchrane človeka. Oplatí sa ju poznať a vážne sa ňou zaoberať. Jednotlivcom i národom, čo si ju vážia, prináša večné i časné dobro. Tak, ako v celej histórii, aj dnes Biblia mení životy ľudí, ktorí vierou prijali jej posolstvo o záchrane v Ježišovi Kristovi. Dáva im pokoj uprostred nepokojov, tichú radosť i v zármutku a bolesti, žiarivú nádej i v beznádeji života.

Prečo študovať korešpondenčne?

Diaľkové vzdelávanie nie je nová myšlienka. Apoštol Pavol ho využíval, keď písal „kurzy“ vo forme okružných listov. Príjemcovia študovali „kurzy“ a obracali sa spätne naňho vo veciach, ktorým nerozumeli. Pavol potom napísal ďalší „kurz“ alebo list, aby objasnil zahmlené veci. Diaľkové vzdelávanie je forma vyučovania, založená na samoštúdiu a obojsmernej komunikácii na diaľku medzi študentom a inštruktorom. Dá sa robiť poštou, cez internet, alebo i v osobnom kontakte.

Emmauské centrá a biblické školy pomáhajú  študentom v mnohých krajinách študovať Bibliu korešpondenčne od roku 1942. Poprední odborníci na vzdelávanie považujú korešpondenčné štúdium za efektívnu metódu učenia. Študenti študujúci doma často dosahujú lepšie výsledky ako v škole. Bolo preukázané, že študenti si z učiva preberaného korešpondenčne často zachovajú viac ako pri iných formách štúdia.

Biblický korešpondenčný kurz nie je náhradou za Božie Slovo, ale užitočným nástrojom, ktorý uvádza študenta krok za krokom k veľkým pravdám Písma. Technika preskúšania vyžaduje od študenta odozvu a umožňuje mu vyjadriť sa a inštruktorovi dáva možnosť vyhodnotiť potreby študenta a v odpovedi poskytnúť primeranú radu alebo poučenie.

Výhody korešpondečných kurzov:

 • Štúdium v domácnosti je pohodlné,
 • študenti si ho usporiadajú tak, aby to vyhovovalo ich rozvrhu,
 • štúdium v domácnosti nie je nákladné,
 • každý študent dostane biblicky zdravé a na Krista zamerané študijné materiály,
 • študent si môže vybrať z ponuky kurzov, ktorá sa postupne rozširuje, aby vyhovela jeho súčasným potrebám alebo záujmom.

Zhrňme to: keď si študent objedná emmauský kurz, získa oveľa viac, než mu môže ponúknuť obyčajný leták, kniha alebo študijná príručka. Dostáva služby a rady inštruktora, ktorý mu poskytne dlhodobý kontakt so záujmom o jeho duchovný rast a dobro. Pridajte sa k miliónom, ktorí mali osoh z emmauských korešpondenčných kurzov vo svojom osobnom štúdiu i službe iným.

Desať dôvodov, prečo študovať biblické kurzy s EMMAUS CENTROM

Slovenské EMMAUS CENTRUM ponúka záujemcom sériu biblických kurzov, ktoré nesú názov emmauské. Ich pomenovanie sa na celom svete odvodzuje od príbehu  z Evanjelia podľa Lukáša, ktorý v 24. kapitole podáva správu o dvoch učeníkoch, ktorí niekoľko dní po ukrižovaní Ježiša smutní opúšťali Jeruzalem, lebo ten, o ktorom si mysleli, že oslobodí Izrael spod nadvlády Rimanov, zomrel. Na ceste do neďalekého mestečka Emmaus sa k nim pripojil Ježiš, ktorého nespoznali a ten, „počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom“, t. j. o Mesiášovi, Kristovi. Takto dostali učeníci, idúci do Emmaus, biblický kurz od toho najlepšieho Učiteľa. Prečo teda študovať práve tieto kurzy?

 1. Kurzy sú biblicky zdravé – Písmo Sväté sa Písmom Svätým vykladá.
 2. Sú poučné – sú v nich praktické rady pre kresťanský život.
 3. Štúdium je systematické.
 4. Testy sú zamerané na pochopenie a zapamätanie biblického textu.
 5. Študent dostáva osobné poučenie (zamerané na vysvetlenie toho, čo nepochopil dobre).
 6. Čas štúdia je pružný.
 7. Zatiaľ máme v ponuke 18 kurzov (a ďalšie v  českom jazyku).
 8. Sú to vynikajúce nástroje na vyučovanie.
 9. Kurzy nepredávame – podpora ich vydávania je dobrovoľná.
 10. Študent dostáva certifikát za úspešné absolvovanie každého kurzu.