Kontakty

Poštová adresa                                                         Sídlo o. z.
EMMAUS CENTRUM                                                  EMMAUS CENTRUM
P. O. BOX  25A                                                              Podzámska 17
949 01  Nitra                                                                 949 01  Nitra

E-mail
biblickekurzy@emmauskurzy.sk

Telefón
objednávky kurzov: +421 37 6518795, +421 908 055253

Bankové spojenie
VÚB, a.s.
IBAN: SK14 0200 0000 0000 7393 4162
BIC: SUBASKBX

IČO
34003118