Emmauské kurzy vo svete

Emmauské kurzy slúžia ľuďom na poznanie

Božieho Slova – Biblie a skrze ňu k poznaniu dobrej Božej vôle pre ľudí v mnohých vyspelých krajinách sveta už celé desaťročia, niekde už vyše 70 rokov.

Tieto kurzy sa:

  • používajú vo viac ako 100 krajinách
  • vydávajú sa vo viac ako 80 jazykoch a
  • sú distribuované z viac ako 1200 emmauských centier.

Cez tieto kurzy si Božie Slovo nachádza cestu k ľuďom nielen v rozvinutých krajinách, ale aj v najviac skúšaných oblastiach sveta. V jednoduchých, primitívnych dedinkách, či rušných mestách, vojnami a politickou nestabilitou, či prírodnými katastrofami zbedačených krajín misionári a domáci kresťania z chudobných cirkví používajú tieto kurzy pre oslovenie ľudí evanjeliom Ježiša Krista a ich vyučovanie.

Jeden príklad z  krajiny ťažko poznačenej hororom občianskej vojny a genocídy státisícov ľudí:  môžeme  ďakovať Bohu za to, že cirkev – telo Kristovo v Rwande pokračuje v raste a vznikajú nové zbory veriacich. Tréningy vodcovstva a emmauské kurzy sú nástrojom pomoci pri raste vodcov pre tieto nové cirkvi.

Vďaka politickým zmenám sa mohli vytvoriť emmauské centrá a vydávať tieto kurzy aj v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a ním ovládaného východného bloku, od roku 1993 aj na Slovensku.