Námety na modlitby

Prosíme o modlitby za:

  • členov Rady EC
  • mladších spolupracovníkov pre pokračovanie práce
  • nové myšlienky pre zlepšenie propagácie kurzov
  • väčší záujem o študovanie a odporúčanie ďalším
  • rozširovanie kurzov medzi väzňami
  • efektívne využívanie web stránky