Ako kurzy pomáhajú

Vážení priatelia,
pochádzam z katolíckeho prostredia, pracovala som v školstve, kde som aj „sýtila“ detičky ateistickými bludmi. V súčasnosti som na dôchodku a starám sa o môjho ťažko chorého manžela – má onkologické ochorenie mozgu. Potrebuje ma 24 hodín denne, ale popri tom mám dosť priestoru na čítanie Božieho slova a inej literatúry. Vami zaslané biblické kurzy ma motivujú k cielenému vyhľadávaniu častí s danou témou, preto sú pre mňa oživujúce…
Tiež tam bola ponuka biblických kurzov pre deti. Mám päť vnúčat vo veku 6-12 rokov, rada by som ich využila pre kontakt s nimi. A ešte, ak je to možné, prosím o 3 kusy knihy W. Buscha „Ježiš – náš osud“. Rada by som ich darovala a budem sa modliť, aby sa dostali do správnych rúk, aby zrnko pravdy padlo do úrodnej pôdy …
Nech Pán žehná vašu prácu a vaše rozhodnutia v pracovnom i osobnom živote nech sú v súlade s Jeho vôľou.  S úctou a láskou, Anna K.

*    *    *

Ku kurzu „Kresťanský život“
Tieto lekcie som rada študovala. Pomohli mi, naučila som sa mnohému, veľmi pekne sú vypracované. Oslovili ma. Nechám si brožúru poruke, aby som do nej mohla kedykoľvek nahliadnuť. Dôležité veci som si podčiarkla. Okrem iného som sa dozvedela, že sme stále v Božej ruke – „nikto mi ich nevytrhne z ruky“. Za toto čítanie ďakujem Pánu Bohu i vám všetkým, ktorí ste ho pripravili. Nech je to pre mňa i druhým výzvou, aby sme sa vždy viacej podobali na obraz Pána Ježiša.  Ďakujem – sestra Zlata. (Zlata K.)

*    *    *

Po prepustení z výkonu trestu. Na otázku v kurze Čo učí Biblia“: Si spasený? Ak áno, vydaj o tom svedectvo na tomto mieste. Ak nie, čo Ťa zdržuje, aby si teraz prijal Krista za svojho Spasiteľa?

Pred zapísaním sa do tohto kurzu som bol znovuzrodený prijatím Krista ako svojho Spasiteľa.
Môj život bol zlý. Bol som zlý človek. Zabil som človeka. Kradol som, lúpil som. Za to som odsedel vo väzení 17 rokov. Vo väzení som ochorel tak, že som bol medzi životom a smrťou, a vtedy sa to stalo na operačnom stole. Vtedy som sa zľakol a pýtal som sa sám seba – kde teraz pôjdem? A prišiel som na to, že som stratený,  vtedy som prijal Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a milujem Ho nadovšetko na svete.
Od malička som bol vychovaný ako kresťan, ale alkohol robil svoje. Pomotal mi celú hlavu, ale obrat sa stal pred dvoma rokmi a už pomaly šiesty rok nepijem a žijem čestne, férovo v blízkosti Ježiša Krista; nechcem Ho nikdy klamať. Do Jeho rúk som položil svoj život, On rozhoduje o mne a chcem byť slušný občan SR.
Nikdy viac nechcem ísť do kriminálu. Patrím Ježišovi a Jemu slúžim.

Na otázku v kurze „Ľudia, ktorí sa stretli s Ježišom“: Aké poučenie zo skúsenosti zomierajúceho lotra si získal pre seba?“

Nikdy nie je neskoro obrátiť sa a uveriť v živého Boha – nášho Spasiteľa. Nežiada od nás veľa, len aby sme verili v Neho, dúfali a milovali nášho večného Boha. (Pavol P.)

Od odsúdených z väzníc

Všetko, čomu nerozumiem, sa snažím vyhľadať si v Biblii. Pretože tam sa nachádzajú informácie, ktoré potrebujem.
… Ďakujem Vám, že ste mi tak skoro zaslali vyžiadané kurzy  a veľmi rád s Vami zostanem v písomnom kontakte, či už formou vyplnených testov alebo listovou formou. Aj keď niečo z Božieho slova už viem, veľmi rád sa budem zdokonaľovať v štúdiu, respektíve si niečo aj zopakujem. Zatiaľ zasielam prvý z testov a som veľmi zvedavý, či som to vyplnil správne. Tie ďalšie zašlem až po ďalšom kontakte a oprave toho prvého testu. S pozdravom a v láske Kristovej. (Marcel)
… V študovaní budem samozrejme pokračovať ďalej, pretože mám dosť času, ktorý chcem využiť na to, aby som sa niečo naučil, a tak mi tieto kurzy aspoň trochu pomôžu zamýšľať sa nad duchovnými vecami. Zasielam Vám ďalší test a už teraz sa teším na ďalší.
… Je to výborný relax najmä vo chvíľach, kedy mi je ťažšie ako inokedy, a tak aspoň čiastočne zabudnem na veci, ktoré ma trápia a sužujú.
… Srdečne Vás pozdravujem a zároveň Vám veľmi pekne ďakujem za Váš list a potešujúce slová, ktoré mi, ani netušíte ako, urobili radosť. Zvlášť keď je to od človeka, ktorý ma ani nikdy nevidel a osobne ma nepozná, a preto je to príjemnejšie.
… Boh je úžasný, pretože ponúka život za smrť a nádej za beznádej, a preto Ho chcem poznávať ďalej.  Znovuzrodenie je také prosté pre svoju jednoduchosť, že to veľa ľudí odmieta, lebo chcú zaplatiť a spasenie si odslúžiť. To však nejde – občianstvo v nebi sa len prijíma, je to zadarmo. A verím, že Boh vedel, prečo to tak vymyslel. Treba si len to uvedomiť, že nemáme nič, čo by sme mohli ponúknuť – môžeme len prijať, a preto je náš život tak vzácny, keď sa Mu oddáme celí.
Ja som žil vonku obyčajný život, ale slová Žalmu 119,78 sa na mňa presne hodia, keď človek zažije pokoru a ako sa hovorí, „spadne na hubu“. Viem si uvedomiť hlavný zmysel jeho bytia na tejto zemi… (Marcel A.)

*    *    *

Od mala som bol vedený vo viere v Pána Ježiša Krista. No i keď som v Neho stále veril, išiel som vlastnou cestou, ktorá veľakrát  viedla cez väzenia, do ktorých som sa dostával za rôzne trestné činy: výtržníctvo, krádež, ale aj lúpež. Pre tú som sa aj tento krát ocitol vo väzení. To ma tiež priviedlo k tomu, aby som preskúmal svoj život, v ktorom som nenašiel nič dobrého. Stalo sa to počas jedného večera na cele. V ten večer, keď som premýšľal o svojom živote a hľadal v ňom niečo dobré, začal som mať z toho všetkého zmiešané pocity, pričom na mňa doľahla zlosť až strach, a to všetko  ma vo vnútri tlačilo. Zo strachu, že môj život skončí v tomto väzení, so slzami v očiach som prosil Pána Boha, aby mi pomohol nájsť cestu z môjho hriešneho života. Nielenže mi v ten večer pomohol nastoliť pokoj v mojej duši, ale pomohol mi tiež skrze svoje Slovo nájsť cestu, ktorou ma priviedol k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, ktorému som v pokore vyznal svoj hriešny život a oddal som ho do Jeho rúk. Je tomu zhruba štyri roky, čo som svoj život odovzdal Pánu Ježišovi Kristovi, od tej doby patrím Jemu.
… Ďakujem vám za zaslanie kurzov, ktoré som rozdal na našom stretnutí biblických hodín, niektorí o ne mali záujem a tie, ktoré sa zvýšili, si vzal pán farár, aby sa dostali tým, ktorí sa radi zapoja do týchto kurzov… V tomto prostredí, v ktorom sa nachádzam, mám mnoho času, ktorý využívam práve na to, aby som lepšie pochopil Božie slovo, ktoré ma upevňuje vo viere v Pána Ježiša. Preto sú pre mňa tieto kurzy najlepšou metódou pri študovaní Biblie… Tu vo väznici je len veľmi málo odsúdených, ktorí sa vážne zamýšľajú nad zmenou svojho života, ktorý môže zmeniť len Pán Ježiš. Mnohí majú k Božiemu slovu odmietavý postoj ako aj k samotnému Bohu a Jeho Synovi a majú to za výmysly farárov… (Dušan A.)

*    *    *

… chcem Vám poďakovať za Sväté písmo, ktoré mi nesmierne pomáha pri samotnom štúdiu a hlavne pri poznávaní Svätého písma samotného, pri spoznávaní lásky Ježiša Krista a celého Jeho života až do Jeho skonania za naše hriechy. Ctím a vážim si Jeho utrpenie a s čistým svedomím Vám môžem napísať, že v Neho nielen verím, ale moje srdce sa otvára opäť k tomu, aby som sa stal Jeho učeníkom. (Daniel  D.)

*    *    *