07_KristusMilovalCirkev

07 Kristus miloval Cirkev

Bezplatne

12 lekcií – vzor poriadku v prvotnej cirkvi: Cirkev – telo Kristovo,  Biblické pravdy, Miestna Cirkev, Kristovo vodcovstvo, Svätý Duch v Cirkvi, Káznenie v Cirkvi, Rozširovanie Cirkvi, Božie povolanie, Pristupovanie k Bohu, Starší – dozorcovia či biskupi, Tí, ktorí slúžia, Prijať svoje miesto.

Katalógové číslo: ECK007T Kategórie: , ,

Bližšie informácie

12 lekcií – vzor poriadku v prvotnej cirkvi: Cirkev – telo Kristovo,  Biblické pravdy, Miestna Cirkev, Kristovo vodcovstvo, Svätý Duch v Cirkvi, Káznenie v Cirkvi, Rozširovanie Cirkvi, Božie povolanie, Pristupovanie k Bohu, Starší – dozorcovia či biskupi, Tí, ktorí slúžia, Prijať svoje miesto.