04_KrestanskyZivot

04 Kresťanský život

Bezplatne

12 lekcií: Dôsledky nového rodu, Istota spasenia, Spasený navždy, Víťazstvo v pokušení, Správanie sa kresťana, Pochovaný pri krste, Vyvoľte si zbor, Boží plán pre naše životy, Modlitba, Privádzať ľudí ku Kristovi, Štúdium Písma, Život užitočný pre Boha. Je to návod na zamyslenie sa a kresťanské správanie.

Katalógové číslo: ECK004T Kategórie: , ,

Bližšie informácie

12 lekcií: Dôsledky nového rodu, Istota spasenia, Spasený navždy, Víťazstvo v pokušení, Správanie sa kresťana, Pochovaný pri krste, Vyvoľte si zbor, Boží plán pre naše životy, Modlitba, Privádzať ľudí ku Kristovi, Štúdium Písma, Život užitočný pre Boha. Je to návod na zamyslenie sa a kresťanské správanie.